politica privacitat

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Responsable: GRUP MIBEC S.A. –

Direcció: Pol. Ind. Camí dels Frares, 67 25001 Lleida

Telèfon: 973275211

Correu electrònic: crm@grupmibec.net

Delegat de Protecció de Dades: Esther Castello

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A GRUP MIBEC tractem les seves dades personals amb la finalitat de la gestió dels serveis de prevenda, venda i postvenda de el vehicle (garanties, manteniments, etc.), així com la tramesa per qualsevol mitjà, inclòs l’electrònic, d’informació comercial personalitzada que pugui resultar del seu interès sobre els productes, serveis i esdeveniments del Grup.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

La informació relativa a l’interessat serà conservada durant el període de vigència de la relació comercial, mentre no se sol·liciti la supressió dels mateixos; així com durant el termini de prescripció de les accions que puguin sorgir en relació amb la present relació. Al llarg d’aquest període les dades es podran posar a disposició de l’administració pública amb competència en la matèria, prèvia sol·licitud dels mateixos per causa justificada.

D’altra banda, les dades personals proporcionades per a fins promocionals se seguiran conservant un cop finalitzada la relació comercial fins que l’interessat no revoqui el consentiment, tot això sense perjudici del seu dret de supressió o oposició. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de la relació comercial a la qual vostè és part, de manera que puguem gestionar, desenvolupar i controlar la corresponent relació al sector de l’automoció. Totes les dades que li sol·licitem tenen el caràcter d’obligatori, pel que la inobservança d’alguns pot impossibilitar la prestació dels serveis.

En relació amb l’enviament de comunicacions comercials personalitzades, la base legal és el consentiment que se li demana i Vostè atorga lliurement.

Quins són els seus drets quan ens faciliten les seves dades?

L’interessat, pot dirigir-se a GRUP MIBEC S.A. mitjançant l’enviament d’una sol·licitud a la direcció Pol. Ind. Camí dels Frares, 67 25001 Lleida, oa l’adreça electrònica crm@grupmibec.net, aportant una fotocòpia per les dues cares del seu DNI o document legal d’identificació de la seva identitat, per accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits; podent exercir igualment el seu dret a la portabilitat dels mateixos.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas GRUP MIBEC S.A. únicament els conservarà per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Igualment, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest sentit, GRUP MIBEC S.A. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Finalment, en els termes que estableix la legislació vigent, podran revocar els consentiments que ens hagin anat facilitant, tenint les persones interessades la possibilitat de presentar una reclamació a Espanya davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es), així com a sol·licitar davant aquest organisme informació i tutela sobre l’exercici dels seus drets.